Diákoknak

Gyakran ismételt kérdések

 • Mi a Parlament feladata?

  A Parlament 3 fő feladatot lát el:

  Jogalkotás

  • Uniós jogszabályokat fogad el az Európai Unió Tanácsával együtt, az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatok alapján.
  • Nemzetközi megállapodások elfogadásáról határoz.
  • Dönt az Európai Unió bővítéséről.
  • Ellenőrzi a Bizottság munkaprogramját, és jogszabályjavaslatok előterjesztésére kéri fel az intézményt.

  Felügyelet

  • Demokratikus ellenőrzést gyakorol az összes uniós intézmény felett.
  • Megválasztja a Bizottság elnökét, és jóváhagyja a biztosi testületet. Bizalmatlansági indítványt fogadhat el a Bizottsággal szemben, lemondásra kötelezve a testületet.
  • Mentesítést ad a Bizottságnak, azaz elfogadja a Bizottság zárszámadását az EU-költségvetés előző évi végrehajtásáról.
  • Kivizsgálja az uniós polgárok által benyújtott petíciókat, és egyéb vizsgálatokat indít.
  • A monetáris politika témájában megbeszéléseket folytat az Európai Központi Bankkal.
  • Kérdéseket intéz a Bizottsághoz és a Tanácshoz.
  • Választási megfigyelést végez.

  Költségvetés

  • A Tanáccsal együtt kialakítja az uniós költségvetést.
  • Jóváhagyja az EU hosszú távra szóló költségvetését, az ún. többéves pénzügyi keretet.
 • Milyen a Parlament összetétele?

  Az egyes uniós tagállamok nagyjából a népességük arányában részesülnek az európai parlamenti mandátumokból, de a csökkenő (degresszív) arányosság elve szerint: egyik országnak sem lehet 6-nál kevesebb, illetve 96-nál több képviselője, a képviselők összlétszáma pedig nem haladhatja meg a 751 főt (750 képviselő plusz az elnök). A képviselők politikai hovatartozásuk, nem pedig állampolgárság szerint alkotnak csoportokat (frakciókat).

  A Parlamentet az elnök képviseli a többi uniós intézmény és a külvilág felé, és az elnök mondja ki az utolsó szót az uniós költségvetés jóváhagyása során.

 • Hogyan végzi munkáját a Parlament?

  A Parlament munkája két fő szakaszra bontható:

  • Jogszabályok előkészítése – bizottságok:
   Az Európai Parlamenten belül 20 bizottság és 2 albizottság működik. Mindegyikük egy adott szakpolitikai területtel foglalkozik. A bizottságok górcső alá veszik a jogszabályjavaslatokat, melyeket a képviselőcsoportok is megvitatnak. A képviselők és a képviselőcsoportok módosításokat terjeszthetnek elő, illetve a jogszabályjavaslat elutasítását is kezdeményezhetik.
  • Jogszabályjavaslatok elfogadása – plenáris ülések:
   Az összes európai parlamenti képviselő megjelenik az ülésteremben, hogy részt vegyen a jogszabályjavaslat és az előterjesztett módosítások sorsát eldöntő zárószavazáson. A plenáris üléseknek, melyek havonta négy napon át zajlanak, rendes körülmények között Strasbourg ad otthont, de néha további ülésekre is sor kerül Brüsszelben.
 • Milyen petíciókkal fordulhatok a Parlamenthez?

  Ha Ön azt szeretné, hogy a Parlament intézkedjen valamilyen ügyben, petíciót nyújthat be az intézménynek (postai úton vagy az interneten).

  A petíció tárgya az EU hatáskörébe tartozó területek bármelyikével kapcsolatos lehet.

  A magánszemélyek közül csak az uniós országok állampolgárai, illetve lakosai, a jogi személyek közül pedig csak az EU területén székhellyel rendelkező cégek és más szervezetek nyújthatnak be petíciót az Európai Parlamentnek.

  Ön úgy is felveheti a kapcsolatot az intézménnyel, hogy a helyi európai parlamenti képviselőhöz fordul, vagy kapcsolatba lép az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával a saját országában.